Stichting Sahaja Yoga Nederland

ANBI

Stichting Sahaja Yoga is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), welke voldoet aan de voorwaarden zoals opgedragen door de Rijksoverheid. Hier staan de gegevens van Stichting Sahaja Yoga waarover de Rijksoverheid openheid voorschrijft.