50 jaar Sahaja Yoga

Waar komen we allemaal vandaan? Waarom zijn we hier? Wat is de ware aard van onszelf buiten dit vergankelijke fysieke lichaam, de geest en het intellect. Deze fundamentele vragen zijn jaren lang aanwezig geweest in de mens. De weinigen die ijverig naar de absolute waarheid zochten, bereikten verlichting, terwijl de massa zich niet bewust was van deze grote kennis.

Na verloop van tijd evolueerde de menselijke beschaving naar buiten. In de moderne tijd ontwikkelt onze wereld zich met onvoorstelbare snelheden over alle grenzen van onderwijs, wetenschap, technologie en economie. Tegelijkertijd hebben we ons verder verwijderd van de antwoorden die de mensheid eeuwen geleden zocht. 

Het jaar 2020 heeft bewezen dat we in zeer turbulente tijden leven. De ongekende wereldwijde crisis, isolatie en onzekerheden hebben onze collectieve fysieke en mentale gezondheid onder enorme druk gezet. Velen realiseren zich de voorbijgaande aard van onze wereld en zien de noodzaak om de ware essentie van ons leven te zoeken. Datgene wat eeuwig geluk, vrede en vreugde brengt, niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze medemensen, en ons in staat stelt om te leven in volledige harmonie met de ecologie van de aarde. 

India, dat in de oudheid ook bekend stond als het land van Bharat, heeft sinds eeuwen een cruciale rol gespeeld bij het leveren van ongeëvenaarde bijdragen aan de spirituele kennis en het culturele erfgoed die vele grote beschavingen en naties beïnvloed en gevormd hebben. Elke keer als de moderne wereld met een existentiële crisis wordt geconfronteerd, heeft ze gezocht naar antwoorden en oplossingen uit de schatkamer van spirituele wijsheid die India bezit. Kennis in de vorm van Veda’s, Upanishads, Bhagvad Geeta en de verlichte kennis van de talloze avatars (incarnaties) en diepgaande spirituele meesters. Toch blijft de toegang tot echte spirituele transformatie in ons dagelijks leven ongrijpbaar voor de gewone man. Deze kans heeft ertoe geleid dat velen hebben geprobeerd te profiteren van de bloeiende spirituele markt en slechts een pleisteroplossing aanbieden die helaas niet de diepgewortelde problemen kan aanpakken die alle levenssferen treffen. De geschiedenis heeft aangetoond dat onze mensheid te midden van een crisis altijd de meest solide moed, wijsheid en aanwezigheid van geest heeft gevonden om zijn bestemming naar een gunstiger pad van algemeen welzijn te sturen. Een zo’n unieke ontdekking is geruisloos radicaal veranderen, een wereldwijde transformatie, het biedt een echte oplossing voor innerlijke vrede, harmonie en volledig welzijn. 

De MENS rent in zijn zoektocht naar vreugde en geluk weg van zijn Zelf, wat de echte bron van vreugde is. Hij vindt zichzelf erg lelijk en saai omdat hij zijn Zelf niet kent. Een mens zoekt vreugde in geld of bezit, in macht of in beperkte menselijke liefde, en uiteindelijk in religie wat ook aan de buitenkant is. Het probleem is hoe je aandacht naar binnen te richten. Het innerlijke wezen, dat ons bewustzijn is, is energie. Ik noem het de energie van goddelijke liefde. Alle evolutie en de manifestatie van materiële energie wordt geleid door de allerhoogste energie van goddelijke liefde. We weten niet hoe krachtig en attent deze onbekende energie is. De stille werking van bewustzijn is zo automatisch, minutieus, dynamisch en kostbaar dat we het als vanzelfsprekend beschouwen. Na Zelfrealisatie voelen we deze energie als stille, kloppende trillingen die door ons heen stromen. Maar we waren niet in staat om Zelfrealisatie te bereiken, omdat we onze aandacht niet kunnen vestigen op iets dat vorm mist (abstract Zijn). In plaats daarvan dwaalt onze aandacht naar buiten naar vormen. Nu is er een methode om de goddelijke kracht aan te boren – Sahaja Yoga’’ H.H.Shri Mataji Nirmala Devi, 1979 

H.H.Shri Mataji Nirmala Devi, 1979 

Op 5 mei 1970, precies 50 jaar geleden, ontdekte Shri Mataji Nirmala Devi een unieke methode voor mensen om toegang te krijgen tot hun ware potentieel door het spontaan ontwaken van de moederlijke en verzorgende spirituele energie, genaamd ‘Kundalini’ in het Sanskriet. Deze spirituele energie die zich in een slapende toestand binnen de mens bevindt, bevat het belangrijkste potentieel voor een volledige transformatie van ons beperkte menselijke bewustzijn. Dit gebeurt door een staat van stilte tot stand te brengen (bekend als ‘nirvichaar samaadhi’ of ‘gedachteloos bewustzijn’) en ware meditatie (ook wel genoemd dhyaan-samaadhi, een natuurlijke staat van bewustzijn onder aloude meditatiebeoefenaars). Een staat, die zich buiten het lichaam, de geest en ons ego bevindt en ons verbindt met de ware aard van ons eeuwige zelf. Deze verbinding, deze ‘Yoga’ (vereniging met ons innerlijke niet-voorbijgaande zelf), wordt op een spontane ‘Sahaja’ manier bereikt. Wanneer deze actualisatie in ons plaatsvindt, bereiken we onze ‘Zelfrealisatie’. Vandaar dat Shri Mataji dit proces Sahaja Yoga noemde (spontane vereniging met ons eigen ware zelf).

Door de methode van Sahaja Yoga hebben duizenden mensen over de hele wereld genoten van de gelukzaligheid van de meditatieve staat van gedachteloos bewustzijn en hebben ze hun leven zien veranderen. Met het ontwaken van de Kundalini verdwijnen de blokkades in onze subtiele spirituele energiecentra (in het Sanskriet bekend als “chakra’s”) en kunnen we in het huidige moment stressvrij en gelukkig leven. Deze toestand maakt een duidelijk begrip van absolute waarheid, bewustzijn en vreugde mogelijk en manifesteert dit.

Op 5 mei 2020 vierden Sahaja Yoga-beoefenaars (die Shri Mataji liefdevol aansprak als Sahaja yogi’s) van over de hele wereld Shri Mataji Nirmala Devi’s unieke ontdekking en geschenk aan de mensheid. Shri Mataji wijdde haar hele leven aan het volledig gratis delen van deze spirituele ervaring en kennis met iedereen die dat wilde. Ze geloofde dat het het geboorterecht van elk mens is om zijn ware potentieel te bereiken door middel van Zelfrealisatie. Ze reisde onvermoeibaar naar afgelegen dorpen in India en naar vele landen en steden over de hele wereld, om de mensheid te bevrijden, door hen toegang te geven tot de ware kracht van hun aangeboren eeuwige wezen. Deze unieke ervaring van Zelfrealisatie door Sahaja Yoga heeft talloze mensen een staat van hoger bewustzijn gebracht, die een volledig evenwicht in hun fysieke, emotionele en spirituele wezen manifesteert. De beoefenaars van Sahaja Yoga ervaren ook een hogere staat van collectief spiritueel bewustzijn (die de beroemde Zwitserse psycholoog CG Jung ‘collectief bewustzijn’ noemde) en een echte verbinding met de principes van vrede, moraliteit en broederschap.

Mogen wij allemaal, als samenleving, als wereldburgers, als de familie van mensen, de verwarring en de angsten overwinnen door ons te verbinden met ons ware zelf door middel van Sahaja Yoga-meditatie. 

De Sahaja yogi’s van de wereld bedanken Shri Mataji Nirmala Devi voor het geven van dit kostbare geschenk aan de mensheid en nodigen iedereen uit om deze unieke yoga te ervaren vanuit het comfort van hun eigen huis, via de volgende weblink – https://www.sahajayoga.org/experienceitnow/default.asp

Bezoek de volgende websites om meer te weten over hoe Sahaja Yoga wereldwijde innerlijke transformatie en echte vrede in onze samenleving kan bewerkstelligen.

www.shrimataji.org

www.sahajayoga50.org

www.sahajayoga.org